Reklama, informacja.
Warszawska strona, o warszawskich  ulicach, zabytkach, firmach, sklepach, restauracjach, galeriach i warszawskich ciekawostkach.

abc@warszawska.info    abc.warszawa@gmail.com


888 333 625

  Bibliografia Ciekawostki

Firma

Spis ulic

 

 

ważniejsze daty z historii Warszawy do 1800 r.

  wiek XX

1801 - wiek XIX  

1806 - 19 grudnia – Napoleon Bonaparte przybył do Warszawy.

1807 - Ustawienie drewnianego mostu wysokowodnego

1808 - 1 maja – w Księstwie Warszawskim i Wolnym Mieście Gdańsku wszedł w życie Kodeks Napoleona.
1808 - 20 czerwca – na skutek intryg i fałszywych pomówień niektórych wysokich urzędników państwowych i wojskowych deportowano z Warszawy do Kostrzyna nad Odrą jako groźnych przestępców - 36 redemptorystów - benonitów ze św. Klemensem Marią Hofbauerem na czele.
1808 - 1 października – w Warszawie została powołana Szkoła Prawa Księstwa Warszawskiego, w 1816 r. wcielona do Uniwersytetu Warszawskiego.
1808 - rozebranie Bramy Krakowskiej

1809 - 21 marca – książę Józef Poniatowski został naczelnym wodzem wojsk polskich Księstwa Warszawskiego.
1809 - 23 listopada – przeprowadzono reorganizację armii Księstwa Warszawskiego.

1810 - 14 kwietnia – dekretem Fryderyka Augusta I została powołana Rządowa Dyrekcja Teatru – naczelna władza teatrów Księstwa Warszawskiego.
1810 - 19 czerwca – w Warszawie otwarto mennicę bijącą złote, srebrne i brązowe monety.

1811 - 4 czerwca – otwarto Szkołę Dramatyczną przy Teatrze Narodowym. Dyrektorem Szkoły został Wojciech Bogusławski.
1811 - Założono Ogród Botaniczny w Warszawie

1813 - 13 marca – cesarz Aleksander I powołał Radę Najwyższą Tymczasową - tymczasowy rząd okupowanego przez Rosję Księstwa Warszawskiego.
1813 - 14 marca – Wasyl Łanskoj został generał-gubernatorem Księstwa Warszawskiego.

1815 - 13 maja – w Warszawie rozpoczęło działalność literackie Towarzystwo Iksów (towarzystwo literackie działające od 13 maja 1815 do 11 maja 1819 roku i skupiające recenzentów teatralnych, publikujących w dodatkach do „Gazety Warszawskiej” i „Gazety Korespondenta Warszawskiego”, bywalców warszawskiego salonu literackiego w pałacu Mostowskich przy ul. Przejazd.
1815 - 20 czerwca – w Warszawie proklamowano powstanie Królestwa Polskiego (tzw. Królestwo Kongresowe).
1815 - 28 lipca – została założona Szkoła Podchorążych w Warszawie.

1816 - 6 stycznia – Karol Fryderyk Woyda został prezydentem Warszawy.
1816 - 23 września – powstaje Instytut Agronomiczny przekształcony później w Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego.
1816 - 19 listopada - utworzenie Królewskiego Uniwersytetu Warszawskiego przez cesarza Rosji i króla Polski Aleksandra I.

1817 - 13 stycznia – profesor Feliks Radwański wywalczył w Senacie Rzeczypospolitej Krakowskiej decyzję o niewyburzaniu części murów obronnych Barbakanu i Bramy Floriańskiej.
1817 - 12 maja – w Warszawie otwarto pierwszą w kraju Giełdę Papierów Wartościowych.

1818 - 27 marca – otwarcie pierwszego sejmu Królestwa Polskiego w Warszawie. Uroczystą przemowę wygłosił car Aleksander I Romanow.
1818 - Regulacja Placu Zamkowego.
1818 - Przeniesienie siedziby Ratusza na Plac Tatralny.

1819 - 3 maja – Walerian Łukasiński utworzył w Warszawie Wolnomularstwo Narodowe.
1819 - 15 czerwca – namiestnik Królestwa Polskiego Józef Zajączek zniósł wolność prasy i wprowadził cenzurę prewencyjną.

1820 - Wytyczenie AL. Jerozolimskich
1820 - Przebudowa Belwederu
1820 - Budowa Pałacu Staszica

1821 - 1 stycznia – ukazał się pierwszy numer „Kuriera Warszawskiego”.

1822 - Założenie fabryki Evansa i Rządowej Fabryki Machin na Solcu

1824 - 1826 - Budowa gmachów rządowych przy pl. Bankowym.
1824 - Założenie wytworni platerów J. Frageta (Elektoralna)

1825 - 13 czerwca – Sejm Królestwa Kongresowego podjął decyzję o utworzeniu w Warszawie Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego, na wzór pruski. Organizacja ta miała wspierać właścicieli ziemskich, co pozwalało nie tylko oddłużyć, ale także zmodernizować majątki.
1825 - 1 lipca – został wydany dekret carski o utworzeniu Warszawskiej Szkoły Rabinów.
1825 - Początek budowy bulwaru na Solcu
1825 - Budowa kościoła św. Aleksandra
1825 - Początek budowy Teatru Wielkiego (otwarcie nastąpiło w r. 1833)

1826 - Otwarcie Instytutu Głuchoniemych (Plac Trzech Krzyży)

1827 - 31 sierpnia – w Warszawie otwarto Instytut Oftalmiczny (okulistyczny).

1828 - założenie Banku Polskiego
1828 - złożenie młyna parowego na Solcu

1829 - 29 stycznia – został utworzony Bank Polski Królestwa Polskiego
1829 - 24 maja – car Mikołaj I koronował się w Warszawie na króla Polski.
1829 - Otwarcie Teatru Rozmaitości

1830 - 17 marca – w Teatrze Wielkim w Warszawie odbył się pierwszy biletowany koncert Fryderyka Chopina.
1830 - 18 marca – cesarz Rosji i król Polski Mikołaj I przemianował - na cześć brata, Aleksandra I - Królewski Uniwersytet Warszawski na Uniwersytet Królewsko-Aleksandrowski.
1830 - 11 maja – Julian Ursyn Niemcewicz odsłonił pomnik Mikołaja Kopernika w Warszawie.
1830 - 11 października – w Warszawie odbył się pożegnalny koncert Fryderyka Chopina, który w listopadzie opuścił Polskę na zawsze.
1830 - 29 listopada – wybuch powstania listopadowego. W nocy młodzi słuchacze Szkoły Podchorążych Piechoty w Warszawie pod wodzą porucznika Piotra Wysockiego wraz z cywilnymi spiskowcami rozpoczęli powstanie; wzięcie Arsenału.
30 listopada – Warszawa została oczyszczona z wojsk rosyjskich. Władzę objęła Rada Administracyjna, dążąca do porozumienia z wielkim księciem Konstantym. Wojska rosyjskie i polskie wierne księciu Konstantemu wycofały się pod Warszawę.

1831 - 6-8 września – powstanie listopadowe: szturm wojsk rosyjskich na Warszawę zakończony jej kapitulacją; śmierć gen. Sowińskiego na Woli.

1832 - 31 maja – carski namiestnik Iwan Paskiewicz wkopał kamień węgielny pod budowę Cytadeli Warszawskiej.

1833 - 24 lutego – zainaugurował działalność Teatr Wielki w Warszawie. Na otwarcie Teatru Wielkiego wystawiono Cyrulika sewilskiego Gioacchina Rossiniego.

1834 - 4 maja – oficjalne otwarcie Cytadeli Warszawskiej.

1838 - Piotr Steinkeller uruchomił kurierskie połączenie dyliżansami pomiędzy Krakowem i Warszawą. Ulica imienia Piotra Steinkellera znajduje sie poniżej Zamku Królewskiego.

1840 - Budowa kościoła św. Karola Boromeusza

1841 - 7 lipca – więziony w warszawskiej Cytadeli Karol Levittoux, działacz niepodległościowy i konspirator, założyciel tajnych sprzysiężeń w Łukowie i Chełmie, dokonał samospalenia.
1841 - 29 listopada – na placu Saskim w Warszawie został odsłonięty pomnik oficerów-lojalistów poległych w Noc Listopadową

1844 - 14 lipca – rozpoczęto budowę Dworca Wiedeńskiego w Warszawie.
1844 - 1846 - Budowa wiaduktu Pancera
1844 - Założenie Szkoły Sztuk Pięknych
1844 - Założenie drukarni S. Orgelbranda.

1845 - 14 czerwca – otwarto Kolej Warszawsko-Wiedeńską, pierwszą linię kolejową w Królestwie Polskim (data otwarcia pierwszego odcinka).

1848 - 1 kwietnia - otwarto odcinek Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej do granicy w Maczkach
1848 - Początek żeglugi parowej na Wiśle.

1851 - Karol Wedel na ul. Miodowej 12 róg ul. Kapitulnej w kamienicy Hryniewicza (vis a vis Kościoła Kapucynów) otwiera własny sklep, a przy nim pierwszą w Polsce fabrykę czekolady pod nazwą: Parowa Fabryka Czekolady p.f. „C. E. Wedel”, obecnie E. Wedel.
1851 - Budowa wodociągu Marconiego.

1852 - Przebudowa fasady Zamku Królewskiego

1854 - Powstanie zakładów Lilpopa w Warszawie.

1856 - 27 kwietnia – w Teatrze Wielkim w Warszawie odbyła się polska premiera opery La Traviata Giuseppe Verdiego.
1856 - 26 grudnia – uruchomiono gazownię w Warszawie. - 27 grudnia – w Warszawie zapalono pierwsze 92 latarnie gazowe.
1856 - Początek oświetlania gazem.
1856 - Uruchomienie rzeźni na Solcu.

1857 - 24 listopada – w Warszawie założono wydawnictwo Gebethner i Wolff.

1858 - 20 września – Warszawa: odbyła się prapremiera opery Flis Stanisława Moniuszki.
1858 - Początek numeracji policyjnej domów.

1859 - 20 marca – w Teatrze Wielkim w Warszawie po raz pierwszy w Polsce wystawiono operetkę.

1860 - 1 stycznia – w Królestwie Polskim wyszedł pierwszy polski znaczek pocztowy.
1860 - 11 czerwca – pogrzeb generałowej Katarzyny Sowińskiej, polskiej działaczki charytatywnej, wdowy po generale Józefie Sowińskim stał się okazją do wielkiej manifestacji patriotycznej z udziałem kilkunastu tysięcy warszawian; była to pierwsza od 30 lat publiczna demonstracja patriotyczna i zarazem pierwsza z serii manifestacji poprzedzających powstanie styczniowe. Atmosferę podgrzewały wieści o zwycięstwach Napoleona III we Włoszech.
1860 - 29 listopada – w 30 rocznicę Powstania Listopadowego w dawnym kościele o.o. karmelitów na Lesznie w Warszawie wykonano po raz pierwszy pieśń „Boże, coś Polskę” w wersji poprawionej przez Antoniego Góreckiego.
1860 - 13 grudnia – w Warszawie powstało Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych, organizacja skupiająca artystów i miłośników sztuki działająca na terenie zaboru rosyjskiego.

1861 - 27 lutego – manifestacja patriotyczna w Warszawie krwawo stłumiona przez wojsko rosyjskie; 5 poległych.
1861 - 2 marca – na Powązkach odbył się demonstracyjny pogrzeb pięciu zabitych przez wojsko carskie 27 lutego.
1861 - 8 kwietnia – rosyjskie wojsko otworzyło ogień do bezbronnej ludności zgromadzonej na Placu Zamkowym w Warszawie; 100 zabitych i setki rannych.
1861 - 15 października – w Warszawie wojsko rosyjskie rozbiło demonstrację patriotyczną z okazji rocznicy śmierci Tadeusza Kościuszki.

1862 - 20 maja – założono Muzeum Narodowe w Warszawie.
1862 - 3 lipca – nieudany zamach na wielkiego księcia Konstantego.
1862 - 15 grudnia – otwarto Kolej Warszawsko-Petersburską.

1863 - 22 stycznia - wybuch Powstania Styczniowego
1863 - 9 czerwca – powstanie styczniowe: personel Banku Polskiego na placu Bankowym w Warszawie przekazał powstańcom, dowodzonym przez Aleksandra Waszkowskiego depozyty Kasy Głównej Królestwa w wysokości 3,6 miliona złotych, 500 tysięcy rubli i wielu listów zastawnych.
1863 - 12 czerwca – na stokach Cytadeli Warszawskiej stracony przez powieszenie został ksiądz Agrypin Konarski - kapucyn, w powstaniu styczniowym kapelan oddziałów Teodora Cieszkowskiego, Dionizego Czachowskiego i Władysława Kononowicza.
1863 - 19 września – powstanie styczniowe: zamach w Warszawie na namiestnika Królestwa Polskiego, generała Berga.

1864 - 22 listopada – ukończono budowę Mostu Kierbedzia w Warszawie.

1865 - 5 lipca – w Warszawie ukazało się pierwsze wydanie tygodnika Kłosy.
1865 - 28 września – w Warszawie odbyła się prapremiera Strasznego dworu Stanisława Moniuszki zakończona wielką manifestacją patriotyczną.

1866 - 11 grudnia – otwarto pierwszą linię tramwaju konnego w Warszawie.
1866 - Budowa kościoła Wszystkich Świętych.

1867 - 15 czerwca – założono Archiwum Akt Dawnych w Warszawie.
1867 - 17 września – otwarto dwutorową linię kolejową do Terespola o długości 208,9 km (Kolej Warszawsko-Terespolska), a także Dworca Terespolskiego
1867 - Początek targowiska na pl. Kercelego

1869 - 11 września 1869 roku została założona warszawska firma cukiernicza przez Antoniego Kazimierza Bliklego. Od samego początku istnienia firmy lokal znajduje się na Nowym Świecie 35, w Pałacu Hołowczyca.

1871 - 15 stycznia – powstało Warszawskie Towarzystwo Muzyczne.
1871 - 2 lipca – założono Archiwum Skarbowe w Warszawie.
1871 - Budowa pałacu Kronenberga

1875 - 5 czerwca – założono Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie.
1875 - 25 sierpnia – w Warszawie powstała Szkoła Techniczna Warszawsko-Wiedeńskiej Kolei Żelaznej, późniejsze Technikum Kolejowe.
1875 - 18 listopada - Sokrates Starynkiewicz został prezydentem Warszawy.

1877 - 1 września – Gdańsk uzyskał połączenie kolejowe z Warszawą.
1877 - Oddanie do użytku Dworca Nadwiślańskiego

1878 - 26 września – otwarto Wielką Synagogę na Tłomackiem w Warszawie. Pomimo zakazu władz Izaak Cylkow wygłosił kazanie po polsku.

1880 - 25 października – otwarto Teatr Mały w Warszawie.

1881 - 3 września – otwarto Teatr Nowy w Warszawie.
1881 - Utworzenie stałej sieci tramwajów konnych.
1881 - Uruchomienie pierwszej stacji telefonicznej.

1882 - 2 listopada – przed bazyliką Świętego Krzyża w Warszawie ustawiono brązową figurę Chrystusa dźwigającego krzyż.

1883 - 31 października – został poświęcony kościół Wszystkich Świętych w Warszawie.

1892 - 18 września – na warszawskich Dynasach otwarto owalny tor kolarski WTC (długość 383 m, szerokość 6 m).
1892 - Uruchomienie kolejki wilanowskiej.

1893 - Powstało Warszawskie Towarzystwo Łyżwiarskie.

1894 - 18 marca – w warszawskiej Zachęcie po raz pierwszy wystawiono kontrowersyjny (jak na tamte czasy) obraz Szał uniesień Władysława Podkowińskiego.
1894 - 21 grudnia – poświęcono cerkiew św. Michała Archanioła w Warszawie.
1884 - Założenie cmentarza na Bródnie.

1895 - 4 września – w Warszawie została otwarta Średnia Szkoła Mechaniczno-Techniczna, ufundowana przez finansistów Hipolita Wawelberga i Stanisława Rotwanda.

1896 - 10 sierpnia – otwarto park Ujazdowski w Warszawie.
1896 - Budowa kościoła św. Augustyna

1897 - 22 lipca – w Warszawie została otwarta pierwsza stacja pogotowia ratunkowego.
1897 - Oddanie do użytku Hal Mirowskich

1898 - 8 czerwca – utworzono Warszawski Instytut Politechniczny im. Mikołaja II.
1898 - 24 grudnia – odsłonięto Pomnik Adama Mickiewicza w Warszawie.

1899 - 27 marca – w Warszawie założono pierwsze stowarzyszenie elektrotechniczne.
1899 - 22 kwietnia – położono kamień węgielny pod budowę Hotelu Bristol w Warszawie.
1899 - Otwarcie Teatru Ludowego i Ogródków Raua.

1900 - 1 września – poświęcenie kamienia węgielnego pod budowę Politechniki Warszawskiej.
1900 - 15 grudnia – w Warszawie otwarto gmach Zachęty.
1900 - Uruchomienie kolejki wawerskiej
1900 - Budowa Soboru na pl. Saskim

 

 

www.123noclegi.info

www.gdzie-nocleg.pl

www.stare-miasto.com

www.wiejskie-wakacje.pl

www.123noclegi.pl

  Copyright © 2009-2019 M. Lewandowski firma LEWMARK